Key Performance Indicators (KPI’s): wat zijn ze en hoe laten ze bedrijven groeien?

Wil je het succes van jouw bedrijf effectief meten en sturen? Key Performance Indicators (KPI’s) zijn cruciaal voor het monitoren van prestaties en het bereiken van je doelen. In dit artikel ontdek je wat KPI’s zijn, hoe je ze kunt gebruiken en hoe ze bijdragen aan de groei van je bedrijf.

Wat zijn Key Performance Indicators (KPI’s)?

Key Performance Indicators (KPI’s) zijn meetbare waarden die aangeven hoe goed een bedrijf, afdeling of individu presteert ten opzichte van zijn doelstellingen. Deze kwantitatieve indicatoren worden gebruikt om de prestaties van een bedrijf te beoordelen en verbeterpunten te identificeren. KPI’s zijn essentieel voor het nemen van strategische beslissingen en het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Hoe stel je KPI’s op?

 1. Bepaal je doelen: Begin met het identificeren van de belangrijkste doelstellingen van jouw bedrijf of afdeling. Deze doelen vormen de basis voor je KPI’s.
 2. Kies relevante KPI’s: Kies KPI’s die aansluiten bij jouw doelen en die direct invloed hebben op de prestaties van je bedrijf. Vermijd het gebruik van te veel KPI’s, omdat dit kan leiden tot verwarring en een gebrek aan focus.
 3. Stel meetbare criteria vast: Zorg ervoor dat je KPI’s meetbaar zijn. Dit betekent dat je duidelijke criteria moet vaststellen om te bepalen of je doelen zijn bereikt.
 4. Bepaal de frequentie van metingen: Beslis hoe vaak je de KPI’s wilt meten. Dit kan variëren van dagelijks tot jaarlijks, afhankelijk van de specifieke KPI en het doel dat je wilt bereiken.
 5. Communiceer de KPI’s: Zorg ervoor dat alle relevante medewerkers op de hoogte zijn van de KPI’s en begrijpen hoe ze bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen.
 6. Monitor en evalueer: Meet de KPI’s regelmatig en evalueer de resultaten. Gebruik deze informatie om verbeteringen aan te brengen en eventuele problemen aan te pakken.

KPI’s doormeten? Bekijk hier de mogelijkheden met ons KPI dashboard.

Voorbeelden van KPI’s

KPI’s kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals financiële KPI’s, klantgerichte KPI’s en operationele KPI’s. Enkele voorbeelden van KPI’s zijn:

 1. Omzetgroei: De toename van de inkomsten van een bedrijf over een bepaalde periode.
 2. Brutomarge: Het percentage van de omzet dat overblijft na aftrek van de kosten van verkochte goederen.
 3. Klanttevredenheid: Een maatstaf voor hoe tevreden klanten zijn met de producten of diensten van een bedrijf.
 4. Retentiepercentage: Het percentage klanten dat een bedrijf behoudt over een bepaalde periode.
 5. Aantal nieuwe klanten: Het aantal nieuwe klanten dat een bedrijf gedurende een bepaalde periode heeft verworven.
 6. Conversieratio: Het percentage websitebezoekers dat een gewenste actie voltooit, zoals een aankoop doen of zich abonneren op een nieuwsbrief.
 7. Productiviteit van medewerkers: De hoeveelheid werk die een werknemer in een bepaalde periode voltooit, meestal gemeten in omzet of output per werknemer.
 8. Klantacquisitiekosten: De gemiddelde kosten die een bedrijf maakt om een nieuwe klant te werven.

Het belang van KPI’s voor jouw bedrijf

KPI’s zijn essentieel voor het succes van je bedrijf om verschillende redenen:

 1. Prestatiemeting: KPI’s bieden inzicht in de prestaties van je bedrijf, afdeling of medewerker. Ze helpen je te begrijpen wat werkt en wat niet, zodat je gefundeerde beslissingen kunt nemen over strategieën en acties.
 2. Doelgerichtheid: KPI’s zorgen ervoor dat je team zich richt op de belangrijkste doelstellingen en prioriteiten van het bedrijf. Ze bieden een duidelijk en meetbaar doel, wat helpt bij het sturen van inspanningen en het motiveren van medewerkers.
 3. Voortgangsbewaking: KPI’s maken het eenvoudig om de voortgang van je bedrijf in de loop van de tijd te volgen. Dit stelt je in staat om snel te reageren op veranderingen en problemen aan te pakken voordat ze escaleren.
 4. Continue verbetering: Door regelmatige meting en evaluatie van KPI’s, kun je trends en patronen identificeren die wijzen op kansen voor verbetering. Dit stelt je in staat om voortdurend te werken aan het optimaliseren van je bedrijfsprocessen en het bereiken van betere resultaten.

KPI’s doormeten? Bekijk hier de mogelijkheden met ons KPI dashboard.

Conclusie

Key Performance Indicators (KPI’s) zijn onmisbaar voor het succes van je bedrijf. Ze bieden waardevolle inzichten in de prestaties en stellen je in staat om doelgericht en gefundeerd strategische beslissingen te nemen. Zorg ervoor dat je KPI’s selecteert die relevant zijn voor jouw bedrijfsdoelstellingen, meetbaar zijn en regelmatig worden geëvalueerd. Op deze manier kun je effectief werken aan het verbeteren van je bedrijfsprestaties en het bereiken van groei.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *